واحد تولید فیلم پلی اتیلن شیرینگ

این واحد توانایی تولید پلی اتیلن  تک لایه جهت فیلم های شیرینگ تا عرض 120 سانتی متر رادارد.