واحد تولید نایلون مرغی 2 رنگ

واحد تولید نایلون مرغی 2 لایه ، 2 رنگ

 

این واحد توانایی تولید فیلم پلی اتیلن 2 لایه و 2 رنگ تا عرض 120 سانتی متر جهت مصرف صنعتی ، بهداشتی و کشتارگاه های مرغ را دارد.